Magyar Jelképek

A magyar mese és mondavilág mélysége magával ragadott, ennek szellemében készültek ezek a képek.
Kifogyhatatlan tárháza mindig ad valami újat, er?s szimbólumokkal, hitvilággal és a természet
szeretetével feltölti a lelkünket.

A festmények Gutai Márta coach segítségével jöttek létre, témavezet? mentorként nagy szerepe van
a munkálatokban, így az eddigiekhez képest más mélységben érintettek és hatnak a képek.

 

impresszum
Fotó: Holló Eszter

?Az ?si tudás megelevenítése saját n?iességünk védelmében már régóta várat magára, ezért hasznos, ha gyökereinkb?l, a ?n?iség? archetipikus mese-szövegeinek vallatásából indulunk ki. Indokolt ez ma, amikor azt látjuk, hogy az id?k során az ösztönös n?i természet lelki vidékei természetellenes ritmusokba kényszerültek. Ahogyan erdeink él?lényei és bolygóng vadonjai elt?nnek, egyre kevésbé vagyunk képesek megérteni saját bels? természetünket. Nem halljuk már csalhatatlanul megérzéseinket, a játékosságot, az odaadás nagyfokú képességét, nem hiszünk intuícióinkban, deformált képünk van saját n?i életszakaszainkról, viselkedésünkr?l, a n?i tudásról és az alkotó t?zr?l. A mese tanítása meger?sít bennünket abban, hogy az ösvény nem ért véget, s?t, egyre mélyebbre és beljebb vezeti a n?ket saját tudásuk s?r?jében?

Czimer Györgyi: A n? titkai

Festmények: Csodaszarvas, Fehér ló, Turul, Farkas, Napanya, Holdanya, Szélanya, Békakirály(lány),
A rózsátnevet? királykisasszony, Égigér? fa

 

Forrás anyagok:

Gutai Márta: Tiszta forrásból – Magyar értékeinkb?l merítve megújulni

Hoppál Mihály/Jankovics Marcell/Nagy András/Szemadám György: Jelképtár

Czimer Györgyi: A n? titkai

Barcsik Géza: Magyar jelképek kifest? füzet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.